År Starter Timmar Distans
2004 51 743 st 33 094 tim 371 886 km
2005 51 986 st 32 731 tim 355 387 km
2006 45 250 st 30 300 tim 404 596 km
2007 41 561 st 26 393 tim 347 006 km
2008 40 427 st 28 561 tim 470 252 km
2009 41 454 st 27 771 tim 443 452 km
2010 37 064 st 22 967 tim 376 933 km
2011 38 045 st 24 190 tim 352 005 km
2012 31 849 st 21 061 tim 319 461 km
2013 35 555 st 25 426 tim 407 155 km
2014 33 151 st 25 336 tim 517 677 km
2015 31 124 st 20 944 tim 373 719 km
2016 30 149 st 21 332 tim 439 296 km
2017

Årsrapport 2016

Årsrapporten 2016 för Segelflyget skall lämnas in via Internet.

Avsikten är att genomföra en långtgående rationalisering av sammanställningen av inrapporterade data samtidigt som återkopplingen av statistik blir omedelbar.

Klicka på länken för flygklubbar för att få en lista på Sveriges segelflygklubbar med aktuella registrerade data. Nya inmatningar och redigeringar görs genom att klicka på klubbnamnet.

Ta bort registrerat flygplan genom att skriva "ta bort" i kommentarsfältet.

Ta bort registrerad funktionär genom att skriva "ta bort" i namnfältet.

Anvisningar:

Samma lösenord som för RST Online skall användas. Annlis Olsson på Segelflyget har tillgång till lösenordet

Inmatning klubbdata:

  1. klicka på länken "Klubbar 2016"
  2. klicka på aktuell klubb
  3. klicka på knappen "Redigera" för att redigera klubbdata

Inmatning årsstatistik segel- och bogserflygplan:

Statistik flygplan består av två delar:

1: Årets statistik för flygplanindividen.
Här skall årets aktuella siffror matas in. Det görs först.

Observera att statistik för bogserflygplan registreras på samma sätt som segelflygplan.

2: Grunddata för flygplanindividen.
Grunddata med flygplanregistrering och administrerande klubb skapas första gången starter och annan data registreras för individen.

Dessa uppgifter skall redigeras bara en gång eftersom dom är fasta för flygplanindividen

1: Inmatning starter/timmar mm för ett flygplan:

  1. klicka på länken "Klubbar 2016"
  2. klicka på aktuell klubb
  3. Gå till nedre delen av fönstret
  4. klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till starter/timmar för ett flygplan

Använd tillämpliga fält för bogserflygplan

2: Redigering grunddata för ett flygplan:

  1. klicka på länken "Flygplan 2016"
  2. klicka på aktuellt flygplan
  3. klicka på knappen "Redigera" för att ändra uppgifter om flygplanet


Date: 2017-10-23 Time: 02:19:07